Reglement

Regler for lån og ordensreglement på biblioteket

Sådan bliver du låner

Det er gratis at låne på biblioteket. Alle, der har en registreret adresse, kan låne.

Klik ind og læs de forskellige vilkår for at låne

Voksne lånere

Icon Description
 • Voksne kan indmelde sig med MitID på taarnbybib.dk eller ved personligt fremmøde på biblioteket. 
 • Medbring sundhedskort (sygesikringskort) eller anden gyldig legitimation. 
 • Alle over 14 år anvender deres sundhedskort som lånerkort. 

Børn til og med 17 år

Icon Description
 • Børn og unge indmeldes via en blanket, der udleveres på biblioteket, eller med NemID/MitID via biblio­tekets hjemmeside.  
 • Biblioteket skal have forældres/værges underskrift og personlige oplysninger. 
 • Børn under 14 år får udleveret et specielt lånekort.

Udlændinge uden CPR-nummer

Icon Description
 • Udlændinge uden CPR-nummer kan indmelde sig ved personligt fremmøde på biblio­teket. 
 • Medbring pas samt anden legitimation fra offentlig myndighed.

Dit lånerkort er personligt

Icon Description
 • For lånere til og med 17 år hæfter forældre/værge. 
 • Hvis lånerkortet bortkommer, skal det straks meddeles biblioteket. 

Din pinkode

Icon Description
 • Pinkoden vælger du, når du bliver registreret som låner. Med den kan du forny og reser­vere via din lånerstatus på taarnbybib.dk. 
 • Glemmer du din pinkode, kan du få en ny ved personligt fremmøde mod fremvisning af legitimation. 
 • Vil du ændre din pinkode, kan du gøre det på bibliotekets hjemmeside. 

Udlånstid

Icon Description
 • Lånetiden er normalt 30 dage. Nogle materialer kan have kortere lånetid. Det fremgår altid af din udlånskvittering, hvornår det lånte skal afleveres. 
 • Når du låner, kan du vælge at få en kvittering. På den kan du se, hvad du har lånt, og hvornår det skal afleveres. Kontrollér altid kvitteringen. 
 • Påmindelser og hjemkaldelser sendes udelukkende på e-mail eller sms. Hvis du ønsker dette, giv da dine oplys­ninger til biblioteket. 
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit afspil­nings- eller edb udstyr. 
 • Som borger i Tårnby har du med dit lånernummer og pinkode adgang til eBiblioteket. Se nærmere på taarnbybib.dk 

Aflevering af materialer

Icon Description
 • Du kan se på din udlånskvittering, hvornår dine materialer skal afleveres, eller du kan se det på din lånerstatus på taarnbybib.dk 
 • Når du afleverer, kan du vælge at få en kvittering, hvor du kan se, hvad du har afle­veret. Kontrollér altid kvitteringen.
 • Overholder du ikke lånetiden, opkræver vi et gebyr, alt efter hvor mange dage lånetiden er overskredet.

Gebyrer for børn til og med 17 år

Icon Description
 •  1-13 dage: kr. 10,-
 • 14-30 dage kr. 25,-
 • 31-59 dage kr. 50,-

Gebyrer for voksne på 18 år og derover

Icon Description
 •  1-7 dage: kr. 20,-
 •  8-13 dage: kr. 30,-
 • 14-30 dage kr. 75,-
 • 31-59 dage kr. 175,-

Betaling af gebyrer og erstatninger

Icon Description
 • Et gebyr eller krav om erstatninger overgår med det samme til kommunens betalingssystem "Mit betalingsoverblik". Her kan du se og betale den gæld du har til kommunen.
 • Du kan betale online via kommunens hjemmeside under "Mit betalingsoverblik", via bibliotekets hjemmeside eller via biblioteket app´en. Det er også muligt at betale ved personlig henvendelse på biblioteket.
 • Betaler du ikke inden for den angivne frist, vil kommunen efter gældende lov være berettiget til at pålægge din gæld et yderligere gebyr og i sidste ende overdrage inddrivelsen til gældsstyrelsen.
 • Hvis du er i tvivl anbefaler vi at du straks tager kontakt til biblioteket.
 • Husk at du ikke skal betale erstatning for uskadt materiale, hvis du afleverer det. I så fald skal du kun betale gebyr.

Fornyelse af lån

Icon Description

Du kan forny materialet, hvis det ikke er reserveret, og hvis der er mindre end 10 dage tilbage af låneperioden. Du kan forny enten via hjemmesiden, telefonisk eller på biblioteket. Eneste undtagelse er bøger med 14 dages lån, som aldrig kan fornyes.

Bortkomne/ødelagte materialer

Icon Description

Du skal erstatte lånt materiale, hvis det bortkommer eller bliver ødelagt. Erstatningsprisen på bibliotekets videoer, dvd’ere og spil er højere end prisen i detailhandlen. Det skyldes, at disse materialer skal frikøbes til udlån, og at bibliotekerne derfor betaler en højere pris for dem.

Udelukkelse fra at låne

Icon Description

Hvis du ikke afleverer de materialer, du har lånt, eller hvis du skylder kr. 200,- eller mere i gebyrer, kan du blive udelukket fra at låne. Du kan låne igen, når alle gebyrer
er betalt. Udelukkelse vil ske med mindst 7 dages skriftlig varsel i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed § 31. Hvis materialet ikke bliver afleveret eller erstattet efter
gældende regler, kan sagen overgives til inkasso efter Lov om biblioteksvirksomhed § 21.

Ordensregler

Icon Description

Ophold på biblioteket må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig

Det er ikke tilladt at ryge, herunder E-cigaretter, sove eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.

Kæle- og andre husdyr må ikke medbringes. Fører, service- og brugshunde er undtaget.

Internet-pc´er og det trådløse netværk skal benyttes i overensstemmelse med bibliotekets almene formål: oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål.

Personalet er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes.

Hærværk og tyveri meldes altid til politiet og medfører krav om erstatning.

Det er ikke tilladt at drive handel, opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse

På Hovedbiblioteket må der spises i caféen og rotunden. Drikkevarer er tilladt i hele publikumsområdet.

På Vestamager Bibliotek kan der spises medbragt mad i Multirummene. Drikkevarer kan medbringes i hele biblioteksrummet.

Der må ikke medbringes mad og drikke i læringsrummene.