Persondata

Her kan du læse om bibliotekets privatlivspolitik

På denne side finder du overordnet information om bibliotekets behandling af personoplysninger. Biblioteket overholder EU’s regler om persondatabeskyttelse gældende fra den 25. maj 2018.

Som låner på biblioteket

Hvilke oplysninger om dig behandler vi?

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Personlig identifikation: CPR-nummer og lånerkortnummer samt navne.
  • Adresseoplysninger: Navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: Tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, dine lister (herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån).

Vi behandler personoplysningerne for at kunne administrere dine lån og reserveringer samt give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Hvor har vi fået oplysningerne fra?

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Tårnby Kommunebiblioteker og benytte bibliotekets tilbud, taarnbybib.dk samt låne materialer og bruge bibliotekets e-ressourcer. Hvis du opretter dig som bruger er det frivilligt, om du vil oplyse telefonnummer og e-mail til Tårnby Kommunebiblioteker.

Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefonnummer eller e-mail, kan biblioteket ikke kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil i så fald blive sendt til din digitale postkasse. 

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysninger.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, informationer du har sendt til os via vores kontaktformularer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter et år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil af hensyn til dokumentation blive opbevaret i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende eller været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år.

Hvis du ønsker at blive slettet som bruger på biblioteket før der er gået tre år, skal du henvende dig personligt på biblioteket.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via denne kontaktformular.

Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Se Datatilsynets vejledning om dine rettigheder.

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Vi bruger Mailerlite, som alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Tårnby Kommunebiblioteker. Der er altid mulighed for at framelde sig nyhedsbrevene. MailerLite er placeret på en europæisk (EU) server.

Arrangementer

Hvis du ønsker at deltage i vores arrangementer, behandler vi personoplysninger som led i købskontrakten, herunder dit navn, din e-mail, din adresse og din betalingsform. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og slettes automatisk. Vi anvender Place2Book som tredjepart, som alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Tårnby Kommunebiblioteker. I forbindelse med betaling videregiver vi de personoplysninger som er nødvendige for, at betalingen gennemføres.

Brugeroprettelse

Hvis du ønsker at blive oprettet som bruger på Tårnby Kommunebiblioteker har vi behov for visse personoplysninger for at kunne varetage biblioteksopgaven, som fastsat i Biblioteksloven. Det drejer sig om navn, adresse, e-mail adresse, mobilnummer og CPR-nummer.

Chat

På Tårnby Kommunebibliotekerne har du mulighed for at chatte med os. Vi benytter os af Livechat, hvor du kan stille spørgsmål til os. Det foregår via en krypteret forbindelse på en europæisk server, så det er trygt og sikkert. Alt data bliver regelmæssigt slettet efter 30 dage.

Brugerundersøgelser

Hvis du ønsker at deltage i en brugerundersøgelse for Tårnby Kommunebiblioteker beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og anonymiseres efter analyse af den konkrete undersøgelse. Nogle gange anvender vi tredjeparter som databehandlere og disse vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler.

Cookies på hjemmesiden

Vi vil gerne tilbyde vores brugere en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. For at sikre os, at indholdet på siden er relevant og til at finde rundt i, benytter vi os af cookies. Cookies giver os vigtige informationer om, hvordan vores side bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest, hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.

Læs mere om Cookies

Overvågning

Når du besøger vores biblioteker, indsamles der oplysninger i forbindelse med tv-overvågning med det formål at forebygge kriminalitet, at sikre bevismateriale til brug for politiets efterforskning og at sikre tryghed for de ansatte. Videooptagelserne må kun gennemses, når det er nødvendigt pga. kriminalitet eller mistanke herom med henblik på videregivelse til politiet. Det sker i overensstemmelse med tv-overvågningsloven. Læs mere om tv-overvågningsloven og dine rettigheder i sammenhæng med denne på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.