Reglement

Regler for lån

 

Oversigt

Sådan bliver du låner

Pinkode

Udlån

Aflevering

Fornyelse

Bortkomne eller ødelagte materialer

Udelukkelse/Bortvisning af lånere

 

Sådan bliver du låner

Det er gratis at låne på biblioteket. Alle, der har en registreret adresse, kan låne.

Voksne:

Indmeldes ved personligt fremmøde på biblioteket. Medbring sundhedskort (sygesikringskort) eller anden gyldig legitimation. Alle over 14 år anvender deres sundhedskort som lånerkort.

Børn under 14 år:

Skal have forældres / værges underskrift, og der udleveres et specielt lånerkort.

Udlændinge uden CPR-nummer:

Medbring pas samt anden legitimation fra offentlig myndighed.

Lånerkortet er personligt

For lånere under 18 år hæfter forældre / værge.

Hvis sundhedskortet/lånerkortet bortkommer, skal det straks meddeles biblioteket.

Pinkode

Du skal møde personligt op for at få oprettet en pinkode. Med den kan du hjemmefra, eller fra en af bibliotekets pc´er, se din lånerstatus, forny og reservere.

Glemmer du din pinkode, kan du få en ny ved personligt fremmøde mod fremvisning af legitimation.

Vil du ændre din pinkode, kan du gøre det på bibliotekets hjemmeside.

Udlån

Lånetiden er normalt 30 dage. Nogle materialer kan have kortere lånetid, men det fremgår altid af din udlånskvittering, hvornår det lånte skal afleveres.

Når du låner, kan du vælge at få en kvittering. På den kan du se, hvad du har lånt, og hvornår det skal afleveres. Kontrollér altid kvitteringen. Påmindelser og hjemkaldelser sendes udelukkende på e-mail eller sms. Hvis du ønsker dette, giv da dine oplysninger til biblioteket.

OBS: Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit afspilnings- eller edb udstyr.
Som borger i Tårnby har du med dit lånernummer og pinkode adgang til de digitale resurser, som biblioteket stiller til rådighed. Se nærmere på taarnbybib.dk

Aflevering

Du kan se på din udlånskvittering, hvornår dine materialer skal afleveres, eller du kan se det på din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside. Når du afleverer, kan du vælge at få en kvittering, hvor du kan se, hvad du har afleveret. Kontrollér altid kvitteringen.

Afleveres materialet i postkassen udenfor åbningstiden, sker det på eget ansvar. Overholder du ikke lånetiden, opkræver vi et gebyr, alt efter hvor mange dage lånetiden er overskredet.

For børn til og med 13 år er gebyrerne:

  •  1-13 dage: kr. 10,-
  • 14-30 dage kr. 25,-
  • 31-59 dage kr. 50, - Der sendes regning pr. brev
  • efter 90 dage overgår sagen til opkrævning i kommunens Servicecenter.

For voksne på 14 år og derover er gebyrerne:

  •  1-7 dage: kr. 20,-
  •  8-13 dage: kr. 30,-
  • 14-30 dage kr. 75,-
  • 31-59 dage kr. 175, - Der sendes regning pr. brev
  • efter 90 dage overgår sagen til opkrævning i kommunens Servicecenter.

Fornyelse

Du kan forny materialer, hvis det ikke er reserveret, og hvis der er mindre end 10 dage tilbage af låneperioden.

Du kan forny enten via hjemmesiden, telefonisk eller på biblioteket.

Eneste undtagelse er kvik-lån, som aldrig kan fornyes.

Bortkomne/ødelagte materialer

Du skal erstatte lånt materiale, hvis det bortkommer eller bliver ødelagt. Erstatningsprisen på bibliotekets videoer, dvd’ere og spil er højere end prisen i detailhandlen. Det skyldes, at disse materialer skal frikøbes til udlån, og at bibliotekerne derfor betaler en højere pris for dem.

Udelukkelse/Bortvisning af lånere

Hvis du ikke afleverer de materialer, du har lånt, eller hvis du skylder kr. 200,- eller mere i gebyrer, kan du blive udelukket fra at låne. Du kan låne igen, når alle gebyrer
er betalt. Udelukkelse vil ske med mindst 7 dages skriftlig varsel i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed § 31. Hvis materialet ikke bliver afleveret eller erstattet efter
gældende regler, kan sagen overgives til inkasso efter Lov om biblioteksvirksomhed § 21. Følger du ikke personalets anvisninger vedrørende ro og orden, kan du blive
bortvist.