Lektørudtalelse

Forfatter: Else Rydal

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

»Far, fortæl om dengang du var lille!« Det er en bemærkning, som de fleste fædre har hørt og måske forsøgt at efterkomme. BNB tyer til sin barndoms fortællere -klasselærerinden, mormor,stationsforstanderen, barnepigen m.fl.; dels fortæller han lidt om dem, og dels gengiver han, hvad de fortalte. I spredt orden og uden indbyrdes sammenhæng får læseren salmer, breve, folketro, »Denlille Pige med Svovlstikkerne«, anvisninger på at lave hjerter og net; det jeg bedst husker er beretningen om en Steffensaften i 1930'erne, en dyster historie om løjer, der blev for grove. Udstyretmed s/h gengivelser af fotos, gamle børnebogsillustrationer, gamle julekort, legetøj, et træsnit af Doré. Bogen er altså sammensat af småtterier, som tilsammen giver et billede af en trygbardomsjul i stationsbyen Brovst i Hanherred. Den er lettilgængelig og trykt med pæn stor sats; den kan bruges til småhygge i lænestolen, mens den ikke rigtig egner sig til højtlæsning. Fortegnelseover citerede tekster, meningen ill.fort

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1989