Om dette arrangement

Tid
17:00 - 19:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
Alle
Arrangement

Ny planstrategi for klima og miljø i Tårnby, kom med og præg den

24.04.24
Kom og hør hvordan kommunen arbejder for forbedre klimaet og miljøet i Tårnby og giv dit besyv med, hvad du synes kommunen skal fokusere på.

Kommunens nye planstrategi er sendt i offentlig høring. Derfor inviteres du, din familie, nabo og kollega denne eftermiddag til et borgermøde, hvor du har mulighed for at præge planstrategiens indhold.

Når borgmester Allan S. Andersen har budt velkommen, præsenterer medarbejdere i Center for By, Miljø og Klima grundlaget for den kommende planstrategi.

Efterfølgende er der mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte repræsentanter, der meget gerne fortæller om det igangværende arbejde og vil noterer kommentarer og ønsker til den kommende planstrategi.

Undervejs serveres der en let grøn forplejning.

I planstrategien er der fokus på seks pejlemærker der arbejdes hen imod for bedst mulige klimatiltag i kommunen:

  • Byggeri og klima
  • Fjernvarmestrategi
  • Transport og mobilitet
  • Oversvømmelsesrisiko
  • Regnvandshåndtering
  • Biodiversitet

Alle er velkomne, men af hensyn til forplejning ønskes tilmelding senest 18/4.

Logo Verdensmål

Arrangementet er en del af Tårnby Kommunebibliotekers arbejde med FN's verdensmål.