EAN numre

Alle fakturaer til offentlige myndigheder skal leveres elektronisk

Om elektronisk fakturering

Alle fakturaer til offentlige myndigheder skal leveres elektronisk. 

Virksomheder kan enten selv via deres faktureringssystem sende regningen digitalt til den offentlige myndighed eller sende en "gammeldags regning" til et af to landsdækkende "læs Ind Service" centraler, som så sender regningen elektronisk frem.

Alle offentlige myndigheder/institutioner har fået tildelt en elektronisk adresse et såkaldt EAN-nr (lokationsnummer)

Tårnby kommunebibliotekers EAN-lokationsnumre er:

5790000416226 - Hovedbiblioteket
5798009885081 - Hovedbiblioteket Voksen (kun beregnet til køb af bøger/AV)
5798009885388 - Hovedbiblioteket Børn (kun beregnet til køb af bøger/AV)
5798009885272 - Hovedbiblioteket EDB
5798009885258 - Hovedbiblioteket Stads- og lokalarkivet

Tårnby kommunes SE-Nummer er: SE20310413