For børn

Betydningskompasset - bibliotekets betydninger for børnehaver

En praktisk guide til brug af Betydningskompasset til undersøgelse af bibliotekets betydninger for børnehaver.
På Tårnby Kommunebiblioteker har vi siden 2022 arbejdet på et projekt, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi har undersøgt, hvordan man kan bruge betydningskompasset til at udvikle bibliotekets samarbejde med børnehaver.

Af Olga Petersen

Bibliotekets kompas
Bibliotekets kompas

Undersøgelse af bibliotekets forskellige betydninger for børnehaverne.

Landets folkebiblioteker bliver hyppigt brugt og besøgt af børnehaver. Som dagligdags udflugtsmål, for at låne bøger til lyst- og temalæsning, for at deltage i højtlæsningsarrangementer og i mange andre anledninger. Vores forståelse af, hvilke betydninger biblioteket har for børnehaverne, er derfor central for, hvordan det enkelte bibliotek på bedst mulige måder stiller samlingen, fysiske faciliteter, arrangementer og vejledning til rådighed. 

Men hvordan får vi indsigt i de betydninger biblioteket kan have for børnehaver, uden blot at fokusere på besøgs- og udlånstal, og på en måde, som er realiserbar i børnehavernes travle hverdag?

Ved at bruge Betydningskompasset som redskab kan vi få denne indsigt. Med kompasset i hånden kan vi udvikle og evaluere bibliotekets tilbud. Betydningskompasset er et redskab udviklet af Roskilde Centralbibliotek i samarbejde med Seismonaut til at undersøge bibliotekets forskellige betydninger for borgerne i Danmark. 

I denne rapport giver vi en anbefaling til, hvordan I bedst kan bruge betydningskompasset som redskab til at undersøge jeres biblioteks betydninger for børnehaver. Vi deler ud af vores tilgang og erfaringer, som I kan bruge i samarbejdet med børnehaverne i jeres kommune. Målet er, at folkebibliotekerne fremadrettet kan repræsentere en endnu større værdi for landets pædagoger og børnehavebørn.