Online-leksikon med opdaterede artikler fra bogudgaven af den britiske encyklopædi

Britannica Library

Adgang
Hjemmefra
Online leksikon med artikler hentet fra bogudgaven af den britiske encyklopædi. Er både for børn, voksne og studerende.

Siden indeholder 14.000 illustrationer og ca. 300.000 henvisninger til internettet.

Dansk