Danmarkshistorien.dk

Adgang
Hjemmefra
Interesserer du dig for danmarkshistorie? Eller skal du skrive opgave om fx en historisk periode i Danmark? Så prøv danmarkshistorien.dk

Dette er en hjemmeside, der er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet. Her finder du information fra oldtiden til i dag, opdelt i periode/kapitler. 

Vejledning:

1. Vælg indgang via ”perioder”, via den kronologiske ”tidslinje” eller via udvalgte ”temaer”.
2.Sådan bruger du danmarkshistorien.dk vejledning.

Dansk