tårnby bibliotek

FN’s Verdensmål – hvad og hvorfor på biblioteket?

22.04.22
Vil du være med til at skabe en mere grøn og bæredygtig fremtid for os alle? På Tårnby Kommunebiblioteker er vi påbegyndt arbejdet med at gøre FN’s Verdensmål til en del af vores hverdag, og det vil vi meget gerne invitere dig og dine til at deltage i.

Når vi som bibliotek ønsker at tage del i den bæredygtige udvikling og gerne vil invitere dig, din familie og venner med, skyldes det dels, at biblioteket allerede er mødested for borgerne i kommunen, og dels at det er bibliotekets formål at fremme oplysning og uddannelse.

Vi er allerede i gang: Vi har haft vores første arrangement om Verdensmålene og i Rotunden på hovedbiblioteket har vi en udstilling, der løbende forandrer sig, og som skal gøre os alle sammen klogere på Verdensmålene.

Det arbejde understøtter vi her på hjemmesiden, hvor vi deler artikler, materialer, anbefalinger samt reklamerer for arrangementer m.m., der kan gøre os klogere på, hvad bæredygtig udvikling egentlig er, og hvordan vi som bibliotek og sammen med jer, der bor her i kommunen, kan bidrage til det.

Ud over at vi ser det som vores fornemmeste opgave at formidle viden, drømmer vi om at samle et netværk af borgere, der er interesseret i arbejdet med at gøre verdensmålene til hverdagsmål her i Tårnby Kommune.

Vi vil derfor gerne invitere jer til at gå ”sammen om Verdensmål i Tårnby”, ud fra devisen om at ingen kan gøre alt, men alle kan gøre lidt, og sammen kan vi gøre mest.

Bæredygtig udvikling og de 17 Verdensmål

På et FN-topmøde i New York i 2015 besluttede verdens stats- og regeringsledere, at alle FN’s 193 medlemslande frem til 2030 skal sætte kurs mod en bæredygtig udvikling, der skal sikre en god fremtid for både mennesker og vores jord. Det resulterede i de 17 Verdensmål og 169 delmål.

Ambitionen er at skabe en fremtid med mere lighed, bedre uddannelse og øget sundhed for alle verdens borgere.

Situationen og behovene er naturligvis nogle andre for mennesker i Tanzania i Østafrika, end de er for os i Danmark. Ligesom udfordringerne er nogle andre for borgere i Tårnby, end de er for dem, der bor i Skagen.

Ved at se på menneskers universelle behov for mad, vand og et sted at bo er verdensmålene formuleret som et redskab at stile efter i udviklingsarbejdet. Samtidig er det blevet bestemt, at for at tale om bæredygtig udvikling skal der tages højde for både økonomi, sundhed og uddannelse. Med andre ord nytter det ikke at skabe et rigtig godt uddannelsessystem, hvis det bliver på bekostning af et dårligere sundhedssystem.