Vil du læse faglitteratur og blive klogere på ”Det bæredygtige liv” sammen med os?

05.08.22
Deltag i Tårnbys faglitterære læsekreds, hvor vi fire onsdage i efteråret inviterer til bæredygtighedsstudiekreds.

Vi vil beskæftige os med mange facetter af ”Det bæredygtige liv”, ved at læse bøger og artikler, se uddrag fra film og lytte til podcast mm. Vores fokus på "Det bæredygtige liv" er en del af Tårnby Kommunebibliotekers arbejde med at gøre FN’s Verdensmål til vores alle sammens hverdagsmål. 

Vi mødes 2. onsdag i måneden fra september til december kl. 17-18.30 på Hovedbiblioteket. Du tilmelder dig som udgangspunkt til hele rækken, men du er også velkommen til at deltage i udvalgte onsdage. Biblioteket sørger for at stille materiale til rådighed. Vi læser/ser/lytter ikke nødvendigvis til det sammen, men taler og diskuterer emnerne med baggrund i det vi hver især har læst.

Onsdag d. 14. september: Hvad betyder et bæredygtigt liv?

Vi introducerer studekredsens form og indhold og starter med en snak, hvor vi indkredser spørgsmålet: Hvad gør et liv ”bæredygtigt”? Er det et individuelt begreb, eller kan vi nå en fælles definition? Og kan vi virkelig bidrage til et bæredygtigt liv ved at læse bøger og se film? 

Onsdag d. 12. oktober: Natur, klima og et grønt liv

Det er umuligt at tale om et bæredygtigt liv uden at tale om natur og klima. Denne mødegang er øremærket en snak om klimakrise, forurening, naturterapi, vedvarende energi og lignende. 

Onsdag d. 9. november: Simple Living

Denne gang skal vi tale om Simple Living og om kunsten at leve det enkle liv, hvad end det drejer sig om økonomi, gendyrkning, genbrug eller indretning.

Onsdag d. 14. december: What’s in it for me og FN’s Verdensmål

Vores bæredygtighedsstudiekreds slutter med FN’s 17 Verdensmål: Hvad er verdensmålene for en størrelse? Hvilken forskel gør verdensmålene overhovedet – og hvordan kan vi, derhjemme, på arbejdet og i familierne gøre verdensmål til hverdagsmål og udleve budskaberne om bæredygtighed, ansvarlighed og mindre ulighed?

Tilmeld dig senest 10. september 2022 med navn, telefonnummer og mailadresse til Trine Munk Ulleriks tul.hb.bk@taarnby.dk