Poesi på Bogforum

17.11.17
Det er torsdag aften, og rundt om et bord sidder en lille flok mennesker, der har en særlig interesse til fælles. Poesien. Nogle er lige kommet til, andre har været med helt fra begyndelsen, da Poesiklubben Ordlyd så dagens lys for fem år siden.

I aften skal poesiklubben læse uddrag af Olga Ravns digtbog ”Den hvide rose”, og det er der en ganske bestemt grund til. Olga Ravn gæster nemlig Bogforum i Bella Center denne weekend, og poesiklubben skal opleve hende læse op af og tale om bogen søndag eftermiddag. Så er det godt at være lidt forberedt. Måske kan man endda få mulighed for at stille digteren et par spørgsmål. For spørgsmål er der nok af, når man læser disse digte. Hvad handler de om? død? sygdom? kærlighedstab? Hvad symboliserer den hvide rose? Hvad er hendes budskab? Og hvorfor skriver hun ikke bare, så flere kan forstå det!? ”Men”, siger Benny, der kommer til at tænke på den surrealistiske maler Dali, ”vi vil så gerne forstå alting og kunne putte alting i kasser.” Han mener, man måske skal man betragte digtet på samme måde som et abstrakt maleri. Først giver det ingen mening, men ser man længe nok på det, opstår der en anden form for forståelse, der rækker ud over de fastlåste kasser. Og Lis minder os om, at vi jo i poesiklubben altid forsøger at lægge vægten på at opleve mere end forstå, det vi læser. At ”se” på digtet som et maleri eller lytte til det som et stykke musik. Vi kan ikke altid trænge ind i digtet med den analytiske dåseåbner, men åbner vi os for det gennem andre sanser, åbner det sig ofte også på forunderlig vis for os. ”I øvrigt”, mener Meta, ”så skriver digtere ikke digte for at svare på spørgsmål”.

Det er blevet søndag og poesiklubben sidder på forreste række på Danmarks Bibliotekers stand, spændte på at høre, hvad Olga Ravn selv vil fortælle om ”Den hvide rose”. Først læser hun højt, og vi opdager at poesi ud over at være musik og maleri også er dans, da Olga tager kroppen med i sin rytmiske oplæsning. Undervejs i interviewet kommer hun ind på flere af de spørgsmål, der opstod i torsdagens snak, og før vi når at stille spørgsmålet ”Hvad symboliserer den hvide rose?”, stiller hun det selv. Men ”Det kan man ikke svare på”, siger hun så og tilføjer ”hvis man kunne det, så var der ingen bog.” I den forstand fik Meta ret i, at man ikke skal forvente svar af digteren. Alligevel er vi kommet digtene lidt nærmere ved at lytte til dem og tale om dem, og måske er spørgsmål i virkeligheden meget mere interessante end svar, fordi de får os til at tale sammen – og hvem har egentlig det rigtige svar?        

Poesiklubben Ordlyd mødes den første torsdag i hver måned på Tårnby Hovedbibliotek. Vil du vide mere om poesiklubben så skriv til Laura Michelsen på lnm.hb.uk@taarnby.dk  

Materialer
Reservér
  • Bog

Den hvide rose

Af Olga Ravn (2016)
Læs mere