Kort over Kastruplundgade
Kort over Kastruplundgade

Find gamle byggesager

07.04.22
Tårnby Kommune har fået scannet de gamle byggesager, så nu kan du se dem på nettet. Det kan også hjælpe dig med at finde din slægts eller din ejendoms historie.

Digitaliserede byggesager

Hvordan gør du?

Hvis du ønsker at se nogle historiske dokumenter om Gården Ved Diget, som nu er Tårnby Kommunes  udstillingscenter, hvor frivillige udstiller og guider, så kan du gå til hjemmesiden weblager.dk. Her ligger scannede byggesager fra en masse kommuner - deriblandt Tårnby. Øverst på siden skal du vælge den kommune, huset ligger i. Derefter skal du vælge adresse og husnummer - til sidst skal du trykke på knappen: søg.

Hvis du eksempelvis vælger
Adresse: Ved Diget
Nr.: 28
Så får du adgang til en hel mængde af indscannet materiale blandt andet stuehusets facadetegninger, indretningen ved ombygningen i 1968 og en tilladelse til at opføre et svinehus i 1914. 

Husk at trykke på: Søg - efter hver gang du ændrer adressen!

Gården Ved Diget

Gården Ved Diget. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3719

Hvad kan du bruge materialet til?

Nogle papirer vil bare være historisk interessante, som planerne om et svinehus midt i Kastrup. Andre vil kunne hjælpe dig med at finde ud af, hvornår er der indlagt centralvarme, wc og andre moderne facilliteter i den gamle gård. Eller det kan være udvidelser og tilbygninger.

Du får en meget hurtig indgang fra en adresse til et matrikelnummer og et ejerlaug. Det bruges videre i din slægtsforskning og ejendomshistorie. Du skal blot huske, at matrikelnumre ikke har været de samme hele tiden. Sammen med andre hjælpemidler kan du hurtigt komme langt.

Nogle dokumenter kan kun ses af ejerne af matriklen ved at logge ind.

Hjælpemidler

Statens Arkivers hjemmeside kan du finde kilder, som vedrører ejendomme - både huse og grunde.

Hvis du er i tvivl om, hvor et sted lå, kan du få hjælp til ejerlav, ændrede vejnavne og meget mere på arkivets del af hjemmesiden. Du kan også se en nyere adresse på et gammelt kort, så du kan se, hvor huset ville være for 200 år siden.

Du kan også få lidt hjælp i et tidligere nummer af Tårnby Kommunes lokalhistoriske blad, Glemmer Du, hvor du i nr. 9, 1999 på side 6-7 kan læse om hjælpemidler i Tårnby-rummet, så du rigtigt kan komme i dybden med en bygnings historie.

God fornøjelse!

Kort over Tømmerup 1913-1953

Kort over Tømmerup 1913-1953