Søg i lokalhistorien
Søg i lokalhistorien

Har du slægtninge i Tårnby?

07.01.21
I arkivets mange databaser kan du søge på din aner fra Tårnby.

Arkivet har udarbejdet en række lokalhistoriske databaser, så du kan søge dine aner i Tårnby Kommune.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv har indsamlet og formidlet en række databaser. Det er forskellige kilder, der er blevet søgbare på en simpel måde. 

Du finder alle databaserne og oplysninger om, hvordan du kan søge under linket Betjen dig selv - søg efter dine aner.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5306
Kastrup Broforening. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5306