Kvalitetsuddannelse: Sammen om FN’s Verdensmål i Tårnby

28.02.24
I marts har vi på biblioteket fokus på FN’s verdensmål nr. 4, der handler om, at alle skal have adgang til god uddannelse og mulighed for livslang læring.

Selvom alle verdensmål hænger sammen, så er mål 4 om kvalitetsuddannelse til alle måske alligevel det vigtigste af målene. Det mener de 10 millioner mennesker, der besvarede FN’s online afstemning, om hvilket verdensmål der var vigtigst for dem og deres familie, i hvert fald.

På verdensplan går det heldigvis fremad på den lange bane. Hvor det i 1970 kun var cirka 75 % af verdens befolkning, der gennemførte grundskolen, steg tallet til over 80 % i firserne - og fra 2000 steg tallet igen, så lige over 90 % af verdens børn i dag gennemfører.

Hvor det tidligere oftere var drengene, der fik muligheden, er der nu næsten lige mange drenge og piger, der starter i skole.

Verdensmål 4 i Danmark


Det danske skolesystem er internationalt anerkendt for at være et af de bedste og mest lige i verden.

Men også i Danmark er der udfordringer i skolesystemet. I en dansk sammenhæng er der fokus på at bryde den negative sociale arv, så de børn, der kommer fra bogligt svage hjem, også får en uddannelse.

Flere skal også videreuddanne sig og tage en erhvervsuddannelse. I dag er omkring 43.000 danske unge mellem 15 og 24 år hverken i gang med en uddannelse eller i arbejde, og selvom det er et lille fald i forhold til de foregående år, så er andelen stadig næsten dobbelt så høj som den danske målsætning for de unge.


Hyldest til lærerne i vores samfund


Denne måneds udstilling ved rotunden har fokus på den gode lærer.

5. klasse fra Løjtegårdsskolen har i forbindelse med verdensmålet lavet collager med ord, der beskriver den gode lærer. Ud fra sætningen "den gode lærer er en som...", har eleverne lavet nogle fine bidrag til udstillingen.

Du har også mulighed for at skrive hvad du mener en god lærer skal være og kunne. Du skal bare skrive på et grønt papiræble, vi har sat frem, og hænge det op. 

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Bøger om uddannelse og læring


Nedenfor har vi udvalgt en række bøger, der kan relateres til verdensmålet om kvalitetsuddannelse – om samfundsdebatten, barnets skolegang, og hvordan uddannelse kan forandre livet på flere måder.

Faglitteratur

Skønlitteratur

For børn