Glemmer Du 1998

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 1998.

Verner Haack var tolder i lufthavnen, et uddrag af hans dagbog er gengivet og fortalt i dette Glemmer Du. Det handler om perioden fra 1939 til 1945. Verner, som var søn af glasmager Gustav Haack, blev gift med en datter til skoleinspektøren P.J. Petersen.
Allerede da Polien blev besat af Tyskland i 1939, havde det konsekvenser for lufthavnen med færre afgange, beslaglæggelse af kolonialvarer og konserves og undersøgelser for at forhindre spionage.
Da Danmark besættes aflyses civil flyvning, men genoptages fra sommeren 1940. Københavns Lufthavn bombes aldrig af englænderne, men de flyver over flere gange. Det kommer til artilleribeskydning i august 1942. Verner Haack beskrev flere hændelser af tyske fly, der forulykkede. Ligesom der også berettedes om modstandsarbejde i lufthavnen. Befrielsen var skøn, men nogle amerikanske soldater havde plyndret, og efterhånden vil det danske lufthavnspersonale have deres arbejdsplads for sig selv. Englænderne forlod lufthavnen den 5. september 1945.

Reinhard Rasmussen blev som voksen glassliber på Kastrup Glasværk, som barn boede han i Maglebylille på vejen, der gik ned til gadekæret og lergravene, mellem hjulmandens værksted og mælkemandens hus. Han og de andre drenge legede ved lergravene i Maglebylille, indimellem skulle nogle drengene også arbejde - enten i marken eller med at fange gæs på Saltholm. Han fortæller også om hvordan der blev skåret græstørv og hvordan høsten foregik med selvbinder og tærskeværk. Reinhard beretter også om fastelavn - både de voksnes og børnenes i Skyttehuset. Der var også søndagsskole i Skyttehuset.
I 1927 startede Reinhard i Maglebylille Skole, man da familien flyttede til Kastrup - til Bagergården en del af glasmagerrækkerne - i 1930, skiftede han også skole.
 
Glemmer Du nr. 3, 1998
Nr. 3, 1998
Thorvald fra Bryggergården
Mary Johansen har fortalt om sin ven, Thorvald Jensen, fra Bryggergården. Han blev født i 1896 iKastrup, hans far arbejdede som fyrbøder på Kalkværket. Familien boede i en lille lejlighed over porten ud til havnen. Hun fortæller om faderens hårde arbejde, hvor børnene tidligt måtte hjælpe til med at fyre op. Thorvalds mor arbejdede også - blandt andet på Søndermarksgården i Maglebylille.Gården hørte dengang til Bryggergården.
Kneb det med maden, skød faderen nogle kramsfugle, som blev stegt.
Thorvald løb byærinder og skulle hver dag efter skole hente en hest, der skulle bruges til at trække vand op fra en brønd. Foruden skolegang startede han sammen med andre drenge Kastrup Boldklub op - det var en foreløber for den nuværende klub. Da Thorvald blev 12 år, kom han på glasværket og kom i lære som glasmager som 16-årig. Inden blev han konfirmeret af pastor Rørdam, selvom Thorvald ikke kunne lade være med at bande og lave unoder.
 
 
 
 
Rettelse til side 7: Løjt har intet at gøre med lade på hollandsk.