Carl Johan Olsen

Nekrolog i Amagerbladet 1942 over C.J. Olsen - Carl Johan Olsen. Han var glasmager - politisk og fagpolitisk aktiv.

Glasmager

Carl Johan Olsen, født 1875, tiltrådte som hvidtglaslærling ved Kastrup Glasværk i 1890. Efter endt læretid tog han arbejde i Hellerup. I 1902 vendte han tilbage til Kastrup, hvor han bosatte sig i Glasværkets arbejderboliger i Alléen. Senere slog han og hustruen Henriette Jensine Olsen, født Rasmussen sig ned på Søvangs Allé i Kastrup.
Carl Johan Olsen var bestyrelsesmedlem i den lokale socialdemokratiske forening og medlem af repræsentantskabet for de samvirkede fagforbund fra 1915. I sognerådet blev Olsen formand for skoleudvalget og medlem af økonomiudvalget.

C.J. Olsen er fader til Heinrich Olsen, der gennem en årrække virkede som silhuetkunstner på Dyrehavsbakken.

Carl Johan Olsen
En ung Carl Johan Olsen fotograferet omkring 1896. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1982
 

Nekrolog over en venlig mand

I Amagerbladet i 1942 var der en nekrolog i avisen over Carl Johan Olsen.

C.J. Olsen havde været medlem af Sogneraadet siden 1913, dets Næstformand siden 1917, og saavel her som inden for Glasarbejdernes Forbund, hvis Leder han var i 26 Aar, har han udført et stort Arbejde.

Han var ikke af de meget fremtrædende, men en stilfærdig og trofast Mand for de Interesser, han skulde varetage, og hans elskværdige og rolige Væsen vandt ham mange Venner indenfor alle Lejre. Hans solide og støtte Arbejdskraft vil blive savnet, hans venlige Personlighed husket længe.

Læs mere om Carl Johan Olsen

I Glemmer Du nr. 6, 2019 Glasværket i Kastrup kan du læse meget mere om Carl Johan Olsens liv og arbejde som glasmager og som aktiv i fagbevægelsen.