Sneserevej

Læs om huset på Sneserevej 26

Et husmandshus

Huset på Sneserevej 26 hører til i rækken af meget gamle husmandssteder, selv om den i dag ligger midt i et parcelhuskvarter. Den udgjorde i 1700-tallet en del af gården nr. 9´s have, og den blev i 1810 solgt af Bastian Hansen, ejer af udflyttergården nr. 15 til tømrer Anders Andersen. Du kan her læse lidt om Bastiansminde.

I 1814 købte Christen Pedersen huset. Ifølge skødeprotokollen skulle han samtidig gift sig med Anders datter Ellen, men ifølge folketællingen 1834 var han gift med Kristine Hansen. Ellen Andersdatter må alligevel have arvet huset, for Jan Dirchsen, der optræder som ejer i 1850´erne var faktisk gift med hende.

Senere hen slog Elimar sig ned her med sin belysningsforretning.

Elimar på Sneserevej
Maleri fra da forretning Elimar lå på Sneserevej.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv