Feriekolonien Solhytten

Læs her om Tårnby Kommunes solkolonier - Solhytten i Grenå, Solgården i Hørve og Solkrogen i Gedesby samt Solbrinken på Langeland. Her kunne børn og elever få sig et dejligt afbrud i hverdagen, når de var på koloni.

Feriekolonierne i Tårnby bliver kaldt Solkolonierne

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Fællesfoto fra en solkoloni.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Solkoloniernes tidslinje

1938 Indvielse af Solhytten i Grenå
1950 Solgården i Hørve i Odsherred opføres i en "tysker" barak fra Græsted
1954 Solkrogen i Gedesby opføres
1956 Weekendhytterne Lindholm og Oasen får en aftale med Solkolonierne på grund af manglende plads
1981 Solbrinken på Langeland indvies
1982 Den nye koloni, Solkrogen ved Gedser, blev købt af Lyngby-Tårbæk kommune
1983 Den gamle koloni, Solkrogen i Gedesby, sælges
1986 Solhytten blev afhændet

Tårnby Kommune har stadig to kolonier: Solbrinken og den ny Solkrogen.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Det er et af de første fotografier arkivet har af solkolonien.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Kolonien tages i brug 1938

Feriekolonien Solhytten er anlagt og taget i brug den 24. juni 1938. Hele 44 forventningsfulde børn tog den sommer hytten i brug. De var tre hold på i alt 44 børn. Det store antal siger lidt om behovet.

Kolonien bringer børnene tæt på naturen

Solhytten blev til fordi en gruppe forældre og skolefolk mente at der var et behov for at skolebørnene kunne komme væk og ud i naturen i deres sommerferie.

Stadsskoleinspektør Johannes Feldvoss fik en aftale i stand med Grenå Kommune. I følge aftalen skulle kommunen stille et stykke jord på 2½ tdr. land gratis til rådighed. På grunden byggede Tårnby Kommune et hus, som dengang kom til at koste 23.000 kr.

Glimt af Solhyttens feriebørn 1948

Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2165
Børn fra Tårnby på vej på sommer-ferie i feriekolonien Solhytten i Grenå Strand. Her i toget på færgen i Århus havn i 1948.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2165

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2164
Børn på koloni. Fra venstre: Bengt Nielsson, John Hansen, Eva Starup, Gert Starup, Per, Erik Lund, Svend Jensen. Feriekolonien Solhytten i 1948.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2164

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2166

Børn fra Tårnby på vej til sommerferie i feriekolonien Solhytten i Grenå Strand i 1948.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2166